Tag Archives: счетоводство транспортна фирма

Счетводаство на транспортна фирма

Транспортните и логистични компании играят важна роля в ежедневния бизнес, като транспортират стоки от едно място на друго. С появата на глобалната електронна търговия ролята на транспортната и логистичната индустрия нарасна още повече. Несигурността в оперативните разходи е една от основните причини, допринасящи за това. Освен това, колебанията в цената на петрола и транспортните тарифи [...]
Uncategorized, Транспортни фирми